Zápas Stonava-Svět

Svět oplatil Stonavě porážku. Více zde.